Смазочните материали улесняват пътя към по-ниски разходи и подобряват безопасността в минното дело

Ние работим в тясно сътрудничество с екипите по поддръжка на много минни компании и доставяме моторни и двигателни масла за минната индустрия. Най-големите предизвикателства често са около поддръжката на оборудването, повишаване на производителността  с това оборудване и осигуряването на безопасността на работниците. Това оказва допълнителен натиск върху екипите по поддръжката с цел  удължаване  живота на машините – всички тези предизвикателства могат да се улеснят чрез използването на интелигентна стратегия за смазочни материали.

Въпреки това, нашето изследване показва, че две трети от компаниите разчитат, че инвестицията в смазване ще намали разходите с пет процента, докато всъщност реалната стойност на инвестицията в смазочни материали е шест пъти по-голяма – спестявайки до 30 процента от общия бюджет за поддръжка. Например, преминаването към по-висококачествени смазочни материали означава, че можете незабавно да удължите интервалите за смяна на маслото от първия ден, намалявайки част от общите разходи за притежание.

Чрез Shell  Lube Experts  ние разбираме тънкостите на всяка отделна част от минното оборудване, както и как тя взаимодейства със смазочните материали. Това позволява да се помогне на минните компании да постигнат целта за максимизиране на енергийната ефективност и производителността

Shell LubeExperts работи, за да се помогне на минните компании да постигнат целта за максимизиране на енергийната ефективност и производителността.

Използваните специфични услуги и инструменти включват:

  • Проверка на оборудване с помощта на стробоскоп, термично изображение и анализ на вибрациите
  • Одит на системи за смазване и инжектори
  • Монтиране на инжекторни спектър ръкави
  • Оптимизиращи греси за стационарно и подвижно оборудване

Всичко това върви ръка за ръка с подобряването на безопасността – оборудването, което работи правилно, е по своята същност по-безопасно – и по-производително.

Можем също така да направим самия процес на поддръжка по-безопасен. Системата на Shell, Shell Tactic, намалява контакта човек-машина, защото вместо да се налага да смазвате множество точки около една машина, смазването се прилага само в една точка и след това се разпределя около оборудването, както е необходимо. Освен това този подход намалява количеството използвано смазване с до 60 процента в сравнение с ръчното нанасяне, не на последно място защото уплътненията не трябва да се нарушават, така че възможността за замърсяване е ограничена и е необходима по-малко грес за повторно уплътняване машината.

Изчислихме, че експертите на Shell са спестили на нашите минни клиенти повече от  няколко десетки милиона през последните години, като същевременно са подобрили и безопасността – брилянтен резултат за всеки бизнес.

Share