Европейски моден алианс: Време е за проспериращо водено от творчество бъдеще за модата

По-екологично, по-иновативно, по-творческо – на първата конференция в
Гран Канария членовете на Европейския моден алианс „EFA“ съставиха пакет
от мерки и действия за устойчиво и приобщаващо бъдеще на европейската
модна индустрия.

С поканата на модната мрежа Moda Calida на Гран Канария и местния съвет
Cabildo de Gran Canaria членовете на Европейския моден алианс (EFA),
учреден във Франкфурт през юни 2022 г., се събраха в Маспаломас на 19-ти и
20-ти октомври по време на „Седмицата на банските костюми в Гран Канария“ –
единствената Европейска седмица за бански костюми – за тяхната първа
конференция. На срещата присъства Силвия Кабаиванова, Председател
на Българска модна асоциация.

Целта на конференцията с участието на 59 представители от 23 държави от
Европа беше да се обсъди и съгласува пакет от мерки и действия, които
подпомагат и насърчават необходимия процес на трансформация на модната
индустрия в Европа. Алиансът, който се състои от 29 членски организации,
включително редица модни съвети, събития на модни седмици, институции за
изследвания и образование, представлява повече от 10 000 европейски
компании в модния сектор, вариращи от микропредприятия до големи
корпорации.

Една от главните теми по време на срещата беше „Зеления пакт“, изготвен от
Европейския съюз през 2019 г. от председателя на Комисията Урсула фон дер
Лайен, за намаляване на нетните емисии на парникови газове до нула до 2050
г., към който модната индустрия трябва също неотложно да допринесе в
съответствие с ангажимента на EFA. Тъй като CO₂ и екологично
разрушителният отпечатък от текстилното производство и потреблението на
модни изделия е все още значителен. Европейският моден алианс цели да
допринесе значително при постигането на неутрална по отношение на CO₂,
екологично устойчива, нетоксична и изцяло кръгова текстилна индустрия и да
увеличи и повиши чувствителността на осведомеността на модните
производители, дизайнери и потребители.

Съобразно това по време на срещата в Гран Канария са определени четири
стълба, на които целевите мерки да се основават: устойчивост, образование,
политика и иновация.

Убежденията на Европейския моден алианс са, че устойчивостта и дигиталната
трансформация, в комбинация с иновация, образование и мерки за пазара на
труда, ще са водещите сили за модната индустрия в целта да направи
текстилните изделия по-издръжливи, подлежащи на поправка, многократно
използваеми и рециклируеми. С цел да се ускори този процес на преход EFA
съответно също ще се фокусира върху междукултурния обмен и
взаимодействията между творците и ще подпомага младите таланти в тяхната
роля на застъпници на промяната чрез действия, проучвания и кампании.
СИЛВИЯ КАБАИВАНОВА, БЪЛГАРСКА МОДНА АСОЦИАЦИЯ: „Щастливи сме, че
сме част от EFA – първият транснационален алианс на европейски модни
институции.Обединихме сили с други европейски модни организации, за да създадем
мрежа, работеща за по-добро бъдеще на модата. Нашата мисия е да образоваме
марките и потребителите относно устойчивата и кръгова мода и да подкрепяме
творчеството и иновациите в Европа и извън нея.“

За периода от 2023 г. до 2027 г. Европейският моден алианс адаптира това
убеждение в четири главни цели, основани на четирите определени стълба:

 1. Определение за етичен, социален и устойчив кодекс за поведение за
  членовете на EFA и следователно за модната индустрия.
 2. Нов Зелен пакт за модата на европейско ниво, представляващ модната
  култура и бизнес, основан на базирана на европейска кръгова и социално
  модна екосистема, основана на споделени данни и споделена система за
  измерване на данни.
 3. Създаването и прилагането на практики за устойчиво и технологично
  обучение и социална и културна отговорност за ключови
  заинтересовани страни от EFA.
 4. Създаване на възможности за поколението Z и за новите поколения в
  ролята им на водещи сили за стойност при дигиталния, кръгов и
  социален преход на модната индустрия
  Членовете постигат съгласие, че визията и целите на EFA трябва да бъдат
  адаптирани в конкретни планове за действие и политически рамки за
  следващите две до три години, за да се задвижи промяната. Това може да бъде
  постигнато само със задълбочено разбиране на нуждите и
  предизвикателствата на модната индустрия, особено при творческите и
  ориентираните към дизайна заинтересовани страни.
  CARLO CAPASA – CAMERA NAZIONALE DELLA MODA ITALIANA „Нашата
  мисия е да образоваме модните потребители и марките за това какво означава
  устойчивостта и да предадем висока стойност на творческия подход,
  поставяйки акцент върху нашата признателност към хората, които са част от
  системата. Една от главните роли на EFA е да включим марките на нашите
  членове в историите за това какво стои зад продуктите им и да представим
  нова идея за модата на бъдещето. Работейки заедно в EFA можем да покажем
  на другите индустрии какво може да бъде постигнато, когато всички работим
  заедно.“
  За 2023 г. EFA съответно ще стартира проучване за цяла Европа чрез
  членовете си, за да изследва нуждите и предизвикателствата на микро,
  малките, средните и големите предприятия, извършващи дейност в модната и
  текстилната индустрия, както и на заинтересованите страни по отношение на
  образование и изследване, и другите, свързани с индустрията.
  Събраните от проучването данни ще позволят на EFA да създаде политическа
  рамка, основана на приоритети, в отговор на текущото законодателство,
  произтичаща от Европейската стратегия за устойчиви и кръгови текстилни
  изделия, наред с друго, и за създаването на нови политики и програми на ЕС за
  подпомагане на модните и творческите индустрии. Целта е на
  заинтересованите страни да се осигури по-добро разбиране на европейското
  законодателство – област, в която много творчески ориентирани предприемачи
  са все още „изгубени в превода“.
  PASCAL MORAND – FEDERATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE
  „Модата е повече от просто пазар – тя е култура. Намираме се в пазарна
  икономика; важно е да разберат и тези, които не са в пазара, че творчеството в
  модата може да играе роля на двигател за устойчивост в по-глобален мащаб“
  Още повече EFA ще включи и създаде възможности за млади таланти и
  представители чрез активното им ангажиране в управленчески роли и дейности
  в организацията с утвърдени марки и организации. 
  Изявления на членовете на Европейския моден алианс:


CAROLINE RUSH – BRITISH FASHION COUNCIL „Предвид общите ценности и
език и общото разбиране на инструментите за мерки е важно за нашите
дизайнери да посетят Франция, Италия, Германия или Дания, или всяка друга
държава, за да получат добро и общо разбиране за рамката, която се изисква
от тях по отношение на устойчивостта. Особено за малките бизнеси, за които
това е наистина предизвикателство по отношение на тъгуването в глобален
мащаб. Колкото повече ги заставяме да разглеждат различни мерки и
стандарти, толкова по-трудно е за тях да осъществяват търговия. Това е
възможност за сътрудничество и за сваляне на тези бариери.“

DILYS WILLIAMS – ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВА МОДА „Не трябва да променим
само съдържанието на модата, но трябва и също да променим правилата и
целите на модата. Модата често се оценява с икономически термини – с растеж
и цифри. Но е важно да създадем стойност по отношение на културата. Да
споделим как модата може да допринесе за благосъстоянието на хората и
какво въздействие има върху обществото – положително и негативно.“

CECILIE THORSMARK – МОДНА СЕДМИЦА НА КОПЕНХАГЕН „Модната
седмица може да се възползва от позицията си, за да ускори промяната и да
изиска промяна – да движи индустрията напред. Но модните седмици също
трябва да поемат отговорност за устойчивостта, имайки предвид намаляването
на количеството ресурси в производството, по-нисък въглероден отпечатък –
емисии и други.

EDDIE SHANAHAN – СЪВЕТ НА ИРЛАНДСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ „Ако
нашата цел е да създадем устойчива модна екосистема, майсторските умения
осигуряват две важни неща: високо качество и издръжливост. Трябва да се
застъпваме за тях, да ги насърчаваме, да ги развиваме още и да обясняваме
как добавят стойност, не само по отношение на цената, но и по отношение на
културата.“

MINERVA ALONSO SANTANA – СЪВЕТНИК ПО ИНДУСТРИЯТА,
ТЪРГОВИЯТА И ЗАНАЯТИТЕ В ГРАН КАНАРИЯ, СЪВЕТ НА ГРАН КАНАРИЯ,
„Ние сме много горди и имаме честта да проведем първата годишна
конференция на EFA на нашия красив остров Гран Канария по време на
„Седмицата на банските костюми в Гран Канария“. Европейският моден алианс
е добре развита мрежа за обмен. Той ще ни позволи да се запознаем с друг
опит и да постигнем напредък в нашето предизвикателство „Ecoisla“
(Екологичен остров) за иновация и устойчива мода. Ние също предлагаме на
другите членове нашия опит от 26 години като обществена програма за
подпомагане за модния сектор. Конференцията, която се провежда в Гран
Канария, поставя началото на създаването на полезни взаимодействия за
подобряването на модната индустрия, както и за създаване на рамка, която ще
ни позволи да се учим и да покажем нашите ценности.“

MARÍA LUISA MARTÍNEZ DÍEZ – ДИРЕКТОР ЗА ВРЪЗКИ С
ОБЩЕСТВЕНОСТТА, ГЛОБАЛНА МОДНА ПРОГРАМА „Обикновено много от
усилията на индустрията са били доброволни, но предложените регламенти
целят да променят това. Като част от стратегията за устойчиви и кръгови
текстилни изделия на ЕС има две ключови инициативи, които ще въздействат
на текстилните изделия: предложението за директива за създаване на
възможности за потребителите да правят съобразени с околната среда
решения, когато купуват продукти; и ESPR (Регламент за екодизайна за
устойчиви продукти), който насърчава по-устойчив дизайн на продукти и
установява устойчивите продукти като норма.“

ОТНОСНО EFA
Европейският моден алианс е първия международен алианс на европейските
модни институции. Целта му е да насърчава ползотворна, устойчива и
приобщаваща екосистема за европейска мода. EFA действа като силна
колективна позиция, застъпваща се и ускоряваща прехода на европейската
мода към по-устойчиво, иновативно, приобщаващо и творческо бъдеще.

ASOCIACION CREADORES DE MODA DE ESPANA – АВСТРИЙСКА МОДНА
АСОЦИАЦИЯ – БАЛТИЙСКА МОДНА ФЕДЕРАЦИЯ – БРИТАНСКИ МОДЕН
СЪВЕТ – БЪЛГАРСКА МОДНА АСОЦИАЦИЯ – CAMERA NAZIONALE DELLA
MODA ITALIANA – ЦЕНТЪР ЗА УСТОЙЧИВА МОДА – МОДНА СЕДМИЦА НА
КОПЕНХАГЕН – СЪВЕТ НА ИРЛАНДСКИТЕ МОДНИ ДИЗАЙНЕРИ – ЕСТОНСКА
АКАДЕМИЯ НА ИЗКУСТВАТА – МОДЕН СЪВЕТ НА ГЕРМАНИЯ – FÉDÉRATION
DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE – FÉDÉRATION FRANÇAISE DU
PRÊT À PORTER FÉMININ – ФИНЛАНДСКИ ТЕКСТИЛНИ ИЗДЕЛИЯ И МОДА –
FLANDERS DC – ГЛОБАЛНА МОДНА ПРОГРАМА – УНГАРСКА АГЕНЦИЯ ПО
МОДЕН ДИЗАЙН – ИСЛАНДСКИ МОДЕН СЪВЕТ – MODA-FAD – MODALISBOA
– MODA CALIDA – MODE SUISSE – НОРВЕЖКИ МОДЕН ЦЕНТЪР – МОДЕН
УИКЕНД НА СКОПИЕ – СЛОВАШКИ МОДЕН СЪВЕТ – ШВЕДСКИ МОДЕН
СЪВЕТ – TASKFORCE FASHION – THE PRINCE’S FOUNDATION – WALLONIE-

BRUXELLES DESIGN MODE.
Относно „Седмицата на банските костюми в Гран Канария“ от Moda Calida
Gran Canaria Moda Cálida е програма от действия в сектора за текстилна мода
на острова Гран Канария, създадена и промотирана от Министерството на
индустрията, търговията и занаятите на Cabildo de Gran Canaria. Модата за
тази институция е разрастващ се сектор с възможности за индустриално
разширяване и Gran Canaria Moda Cálida е рамката, с която дизайнерите и
компаниите поддържат своите проекти. „Седмицата на банските костюми в Гран
Канария“ от Moda Calida е водещия флаг на Gran Canaria Moda Cálida и
следователно е главното събитие от модната седмица за бански костюми,
което е единственото професионално събитие в цяла Европа. Създадени през
1996 г. с инициативата на Дирекцията за индустрия, търговия и занаяти на
Cabildo de Gran Canaria, тяхната цел е да промотират дизайна на Гран Канария,
както и да подпомагат растежа на местния текстилен сектор. Интересът към
платформата е нараснал многократно оттогава, като достига до повече от 373
милиона души.

Share