Хедонизъм в ерата на несигурността

Берлин (2014-2017) Трета, финална итерация

Независимият проект на Павел Белчев е откровен документ за флуидната динамика на маргинализираните групи, обитаващи и създаващи пространства, подчинен на собствени, неписани правила в отчаян опит за справяне с несигурността, белязала епохата ни, а именно – нощните клубове на Берлин, известни освен всичко друго и със своята секретност и ниска търпимост към снимане на тяхна територия.

Кадрите са заснети на т. нар. packfilm, моментен фотографски процес изобретен от Polaroid, предшестващ съвременната визуална икона на фотографското изображение, интегралния филм. За разлика от класическия негативно-позитивен процес, тук крайният продукт е едно-единствено позитивно копие, получено след около минута автоматично проявяване. Премахната е нуждата от фотолаборатория, а негативът се изхвърля.

Изборът на моментната фотография, макар и носещ своите ограничения, е повлиян от незабавността и непосредствеността, присъщи на медията. Те са критични за работата в наситена с емоции и преживявания среда. В съчетание с архаично изглеждащия процес и единствеността на кадъра те довеждат до една специфична, спонтанна, трудно постижима с други средства връзка между модел и фотограф.

Камерата, която е била използвана в студио за сватбена фотография, е придобита от разпродажба на бракуван инвентар в силно амортизирано състояние и е в последствие реставрирана и модифицирана лично от автора.

Краят на проекта идва с ненадейното спиране от производство на материала през 2017 г.

линк към събитието: Хедонизъм в ерата на несигурността
галерия DOZA

Хедонист
Да изследваме заедно измеренията на удоволствието

Share