asd

„7 ключа, за да събудим жизнената си сила” – противоотрова срещу негативните влияния

В „7 ключа, за да събудим жизнената си сила” психоаналитикът и терапевт Цветанка Шопова ни повежда на проникновено пътуване към себе си, което често води до изненадващи резултати.

По книжарниците излезе „7 ключа, за да събудим жизнената си сила” от Цветанка Шопова – терапевт и психоаналитик с дългогодишна практика в Париж, която ни учи как да се отървем от пагубните влияния в живота ни, за да можем да създадем по-здрави връзки, по-успешни отношения и по-бързо да постигнем целите си.

„Искам да реализирам себе си“, „искам жи­вотът ми „да се получи“, „да бъда щастлив“, „да бъда завършена личност“, „искам да открия пътя си в живота“, „искам да мога да се приемам такъв, какъвто съм“. Не са ли това някои от фразите, които най-често преминават през съзнанието ни? Но за да сбъднем желанията си в материалния свят, трябва преди всичко да направим крачка към самите себе си.

Познавате ли голяма част от своите „ограничаващи вярвания”, емоционални блокажи и спирачките, които ви пречат да бъдете щастливи? Провеждали ли сте някакъв вид психотерапия? Или просто сте водени от желание да се опознаете по-добре, да се освободите от бремето на миналото си и да се реализирате в живота?

„7 ключа, за да събудим жизнената си сила” изброява 7 често срещани психологически проблема, разказани през призмата на пациентите на Шопова във Франция. Разказите са съпътствани от практически упражнения за читателите, чрез които те могат да решат собствените си проблеми. Етап по етап седемте ключа ръководят към разкриване на вътрешния свят, емоциите и потребностите, мечтите, до осъществяването на това, което е истински важно за всеки от нас.

Достигането до най-съкровенната ни част и отключването на стаената ни вътрешна сила не се случва веднага. То е процес. Цветанка Шопова определя седем стъпки, за да можем да достигнем пълния си потенциал, като се отърсим от пагубните влияния в живота си. Като овладеем изкуството да релаксираме, можем да се научим да се вслушваме в емоциите на детето в себе си. Можем да се доверим на усещанията си и да декодираме негативните влияния, които ни ограничават. Така ще успеем да изградим автентични отношения с другите, без да позволяваме на проблемите от миналото да ни пречат. Ще се научим да зачитаме изконната си природа и само така ще можем да еволюираме към живот, който истински ни съответства и ни позволява да материализираме идеите си и да променим трайно ежедневието си.

Цветанка Шопова е терапевт и психоаналитик с дългогодишна практика във Франция. Тя помага всекидневно на хора, страдащи от депресия, загуба на ориентири, провал в професионалната и афективната област, траур, заболяване или хора, които имат нужда да изградят живота си наново след травма, злоупотреба или раздяла.

Из „7 ключа, за да събудим жизнената си сила”

Цветанка Шопова

Скъпи читателю, дълбоко съм убедена, че при­тежавате силата и смелостта да преобразите живо­та си. Тази книга ще Ви помогне да се опознаете по-добре, да се освободите от блокажите и от вяр­ванията от миналото и да напредвате уверено към реализацията на Вашето Същество. Вярвам дълбо­ко във Вашите способности да преобразите съществуването си! Пътят е пред Вас. Необходимо е да се въоръжите с търпение и постоянство. Трябва да сте наистина мотивирани!

Промяната обича активните хора! Успехът оби­ча мотивираните хора! Не можете де се променяте, ако запазвате същите навици и модуси на поведе­ние, някои от които са много деструктивни. Преоб­разяването обича разнообразието! Така че срещай­те се с нови хора и преживявания. Неизвестността е насъщният хляб на успеха!

Решете още днес да станете част от тези, кои­то казват „ДА“ на промяната и успеха! Всяка нова съзнателна стъпка ще бъде победа за Вас! Ще бъде успех! Ще се научите да изпитвате задоволство от напредъка си и да се насърчавате! Ще започнете да се харесвате и валоризирате повече! Това ще бъде все по-лесно, защото ще харесвате човека, в който сте напът да се превърнете! Няма да давате вече на никого да ви казва кое е добро и правилно за Вас. Няма вече да позволявате на никого да Ви малтре­тира, унижава или обезценява. А ако някога това (отново) стане, няма да си слагате на сърце дева­лоризиращите думи. В сърцето си ще знаете, че сте приветлив, значим човек, обичащ и уважаващ жи­вота си и живота на другите.

Ще изоставите неприятния навик да пъхате носа си в работите на другите, за да ги критикува­те. Ще престанете да им давате съвети. Те няма да бъдат в центъра на живота Ви. Центърът на живота Ви ще се заема от самите Вас!

Колко много мъже и жени живеят „извън“ себе си? Не познават себе си. Взискателни са към други­те. Мислят се за по-добри от тях. Лесно ги критику­ват и им се подиграват. Но защо го правят? Какво ги кара да се занимават толкова с живота на другите?

Човекът има склонност да се меси в това, което не го засяга. Да дава съвети. Да се мисли за сведущ и да съди различното от него. Прави това, защото се отегчава от своя живот. „Другият“ се явява, за да запълни екзистенциалната му празнота. „Другият“ е също така негово огледало! О, колко добре другият отразява неговите недостатъци, липси, дефицити или спотаени страдания. Но когато се научим да се фо­кусираме върху себе си, ние преставаме да се месим в живота на другите. Нямаме вече нужда да съдим другия, защото се научаваме да приемаме себе си, а после и да приемаме другите такива, каквито са!

Благодарение на това, че познавате себе си, скъпи читателю, взаимоотношенията Ви ще се по­добрят. Вашите думи ще бъдат истинни, в поведе­нието си ще бъдете по-справедлив, а действията Ви ще бъдат в хармония с природата Ви! Промяната е възможна! Тя чука на вратата Ви! Докосва сърцето Ви! Във Вас дреме неизчерпаемо съкровище: Ваша­та креативност, Вашата спонтанност и жизнерадост!

Успехът Ви зависи от способността Ви да бъдете спонтанен в живота. Успехът обича оптимистите и хората, които се учат от това, което са преживели. Животът иска от Вас само едно нещо: да бъдете щастлив и преуспял през краткото време, което ще прекарате на нашата планета Земята. Ние всички сме уникални същества и крием в себе си неограни­чени способности! На нас се пада отговорността да позволим на тези способности и възможности да се проявят пълноценно в живота ни.

Е, как мислите – „Непостижим блян ли е успехът?“

Изкоренете веднъж завинаги вярването, че успехът е „непостижим“! Преобразете това вярва­не в позитивна мантра: „Успехът е постижима меч­та“! Почувствайте колко приятно е произнасянето на това ново твърдение. Кажете го гласно. Повто­рете го неколкократно силно и убедено, докато ста­не обичайно за вас. Нека успехът Ви бъде очевидна житейска нагласа и позиция за Вас. В тази книга ще Ви дам редица примери и мощни инструменти, кои­то ще Ви позволят да преобразите съществуването си и да живеете мечтания от Вас живот.

Еволюцията и промяната са неотделими състав­ки на живота Ви. Животът е движение. Животът естествено води човека към личностно израстване. Не трябва да има страх от промяната. Не трябва да има страх от движението. Успешните хора са Същества, „включени“ към интуицията си, имащи съзна­ние за своята значимост и умеещи да превърнат дадено неприятно преживяване в ценен житейски урок. У всеки човек има способност за еволюция, защото това е записано в гените му.

Според моето виждане успехът е нещо леко и радостно! Тази книга ще Ви даде ключа да разкрие­те себе си да кажете ДА на щастието и успеха.

Хедонист
Да изследваме заедно измеренията на удоволствието

Share